Ice Hockey. Kazakhstan Vyschya Liga 2023/24. Standings