Ice Hockey. Kazakhstan Vyschya Liga 2020/21. Standings