Football. Referee Gediminas Mažeika (Lithuania). Season 2020

European Ch.ship QF 2020 Referees
1 14.11.2019 France - Moldova 2:1 (1:1) 5 0 0
2 13.10.2019 Kazakhstan - Belgium 0:2 (0:1) 6 0 0
3 25.03.2019 Kosovo - Bulgaria 1:1 (0:1) 8 0 0
In total 19 (6.3) 0 0